پرسپولیس

مجموعه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
آدرس
تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸
صندوق پستی ۱۹۳۹۵۳۴۳۴
فکس ۸۸۰۴۵۰۴۰
شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۰۹۳۹۶
ایمیل email

مجموعه فرهنگی ورزشی پرسپولیس آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸ صندوق پستی ۱۹۳۹۵۳۴۳۴ فکس ۸۸۰۴۵۰۴۰ شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۰۹۳۹۶ ایمیل email

بالای صفحه