جدول لیگ برتر اسپانیا (لالیگا)

جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر اسپانیا

ردیفباشگاهبازی هابردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
بالای صفحه