لیست بازیکنان

لیست بازیکنان باشگاه پرسپولیس

#بازیکنباشگاهموقعیتگلپاس گلکارت زردکارت قرمزقدوزنبازینسبت بردنسبت مساوینسبت باختگل بخودی
1irnعلیرضا بیرانوندپرسپولیسدروازه بان000019585450.0025.0025.000
2irnصادق محرمیصادق محرمیپرسپولیسمدافع0000176-450.0025.0025.000
3irnشجاع خلیل زادهشجاع خلیل زادهپرسپولیسمدافع100018381450.0025.0025.000
4irnسید جلال حسینیپرسپولیسمدافع000018480450.0025.0025.000
5irqتقابل دوباره بشار رسن و مهاجم الاهلیبشار رسنپرسپولیسهافبک0000175-450.0025.0025.000
8irnاحمد نورالهیاحمد نورالهیپرسپولیسهافبک000018575450.0025.0025.000
9irnمهدی طارمیپرسپولیسمهاجم000018765450.0025.0025.000
10irnفرشاد احمدزادهفرشاد احمدزادهپرسپولیسهافبک000017670450.0025.0025.000
10irnرضا خالقی‌ فررضا خالقی فرگسترش فولادمهاجم0000183761100.000.000.000
11irnکمال کامیابی نیاپرسپولیس000017672450.0025.0025.000
13irnحسین ماهینیپرسپولیسمدافع000018475450.0025.0025.000
15irnمحمد انصاریپرسپولیسمدافع000018378450.0025.0025.000
بالای صفحه