۷۰ پیام ملکیان

پیام ملکیان

پیام ملکیان زادۀ ۲۳ د ۱۳۷۴ (۲۱ سال) – تهران ، بازیکن فوتبال ایرانی است که در تیم سیاه جامگان مشهد توپ میزند.

پیام ملکیان
ملیت
irn ایران
موقعیت
هافبک
قد
۱۷۶
تیم فعلی
سیاه جامگان

پیام ملکیان زادۀ ۲۳ د ۱۳۷۴ (۲۱ سال) - تهران ، بازیکن فوتبال ایرانی است که در تیم سیاه جامگان مشهد توپ میزند.

او بازیکن سابق مقاومت تهران بود که در لیگ شانزدهم به تیم سیاه جامگان پیوست.

بالای صفحه