۷۷ احسان پیرهادی

احسان پیرهادی

احسان پیرهادی زادۀ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ بازیکن فوتبال ایرانی است که در تیم سیاه جامگان مشهد بازی میکند.

احسان پیرهادی
ملیت
irn ایران
موقعیت
مدافع, هافبک
قد
۱۷۰
تیم فعلی
سیاه جامگان

احسان پیرهادی زادۀ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۰ بازیکن فوتبال ایرانی است که در تیم سیاه جامگان مشهد بازی میکند.

او بازیکن پایه های استقلال بود که به تیم بزرگسالان دعوت شد و بعد ها در تیمهای پاس همدان ، شهرداری تبریز ، مس رفسنجان هم بازی کرد. و در لیگ هفدهم به تیم سیاه جامگان و به جمع شاگردان اکبر میثاقیان پیوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالای صفحه